Dječji vrtić Omiš

objavljeno: 10/02/2009

Već davne 1917. godine nas nalazi upućuju na postojanje organizirane brige za djecu u dobi od 3 do 6 godina. Naime , Časne sestre otvaraju « zabavište za mušku i žensku djecu » u kući čiji je vlasnik bio gospodin Josip Vukasović , i tako djeluje do početka II . Svjetskog rata , da bi se po završetku istog počelo sa organiziranom društvenom brigom pri osnovnoj školi. Od 01. siječnja 1977. godine predškolski odgoj formira se kao posebna djelatnost koja skrbi za zdravlje, tjelesni razvoj , odgoj i obrazovanje najmlađih .

Nakon niza statusnih i drugih promjena , gašenja dječjeg vrtića u Grabovcu 1985. godine te izdvajanja dječjeg vrtića « Kadulja » iz Dugog Rata iz sastava Dječjeg vrtića Omiš – Dugi Rat 30. travnja 2002. godine , Dječji vrtić Omiš djeluje isključivo na području Grada Omiša. 

Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete , Klasa : 023-03/94-01-72 , Urbroj : 532-02-6/4-94-02 od 22. veljače 1994. godine , osnivačka prava nad predškolskim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije prenose se na jedinice lokale samouprave . Dječji vrtić OMIŠ , Put Mostine bb na GRAD OMIŠ .

U Vrtiću djeluju navedene službe :
1. Odgojno – obrazovna služba ( odgojiteljice )
2. Razvojno – Pedagoška služba ( pedagoginja , defektologinja – logoped , psiholog , viša medicinska sestra )
3. Tajništvo ( tajnica )
4. Računovodstvo ( voditeljica računovodstva / financija )
5. Administrativno – knjigovodstveni radnik
6. Tehnička služba ( kuharice, kuhar – vozač i kućni majstor )
7. Pomoćna služba ( pomoćnice )

Ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš je gospođa Ela Ćoso, odgojiteljica predškolske djece – imenovana za ravnateljicu 29. kolovoza 2019. od strane Gradskog vijeća Grada Omiša.

Upravno vijeće koje broji 5 članova, konstituirano je dana 12. studenog 2015. godine. Upravno vijeće ima 5 članova:

1. Zvonko Močić, dr. med.
2. Simona Jurjević, dipl. učitelj
3. Sanja Ilić, prof.
4. Matea Pivčević
5. Marija Perić, odgojitelj predškolske djece.

Članovi pod red. br. 1., 2., i 3. imenovani su od Grada Omiša. Član pod 4. imenovana je kao predstavnica roditelja. Član pod 5. imenovana je iz reda stručnih radnika vrtića.

Korisne informacije i kontakt podaci

   

Uprava Dječjeg vrtića Omiš nalazi se u ulici Četvrt Vrilo 1.

Kontakt brojevi:

Tajništvo: 021/635-012

Računovodstvo: 021/648-634

Stručna služba: 021/308-505

 

Ravnateljica: 098/306-521

Pedagog: 099/407-4344

Zdravstveni voditelj: 099/214-1944

Logoped: 099/790-2959

Psiholog: 099/302-0545

 

Žiro račun Dječjeg vrtića Omiš je : HR 5324070001100579529
OIB Dječjeg vrtića Omiš je : 13066357076
 

Centralna kuhinja nalazi se u ulici Renka Šperca 3.


Pravni akti Dječjeg vrtića Omiš
 
Pravilnici:
Odluke o imenovanju:

Godišnji planovi i izvješća vrtića: