ažurirano 11/03/2024

Već davne 1917. godine nas nalazi upućuju na postojanje organizirane brige za djecu u dobi od 3 do 6 godina. Naime, Časne sestre otvaraju «zabavište za mušku i žensku djecu» u kući čiji je vlasnik bio gospodin Josip Vukasović , i tako djeluje do početka II . Svjetskog rata , da bi se po završetku istog počelo sa organiziranom društvenom brigom pri osnovnoj školi. Od 01. siječnja 1977. godine predškolski odgoj formira se kao posebna djelatnost koja skrbi za zdravlje, tjelesni razvoj , odgoj i obrazovanje najmlađih.

 

Nakon niza statusnih i drugih promjena , gašenja dječjeg vrtića u Grabovcu 1985. godine te izdvajanja dječjeg vrtića « Kadulja » iz Dugog Rata iz sastava Dječjeg vrtića Omiš – Dugi Rat 30. travnja 2002. godine, Dječji vrtić Omiš djeluje isključivo na području Grada Omiša.

 

Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete, Klasa : 023-03/94-01-72 , Urbroj : 532-02-6/4-94-02 od 22. veljače 1994. godine, osnivačka prava nad predškolskim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije prenose se na jedinice lokale samouprave. Dječji vrtić OMIŠ, Put Mostine bb na GRAD OMIŠ.

 

U Vrtiću djeluju navedene službe:

 

 

Služba
Kontakt telefon Kontakt email
Odgojno – obrazovna služba

(odgojiteljice)

Stručno – razvojna služba Pedagog

099/407-4344

Zdravstveni voditelj

099/214-1944

Logoped

099/790-2959

Psiholog

099/302-0545

 

 

 

Tajništvo

(tajnica)

021/635-012 tajnistvo@vrtic-omis.hr
Računovodstvo

(voditeljica računovodstva / financija)

021/ 648 634 racunovodstvo@vrtic-omis.hr
Administrativno – knjigovodstveni radnik
Tehnička služba

(kuharice, kuhar – vozač i kućni majstor)

Pomoćna služba

(pomoćnice)

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš je gospođa Ela Ćoso, odgojiteljica predškolske djece – imenovana za ravnateljicu 29. kolovoza 2019. od strane Gradskog vijeća Grada Omiša.

 

Upravno vijeće koje broji 5 članova, konstituirano je dana 23. studenog 2023. godine. Upravno vijeće ima 5 članova:

  1. Simona Jurjević, dipl. učitelj. – predsjednica Upravnog vijeća,
  2. Zvonko Močić, dr. med. – član,
  3. Žarko Kovačić – član,
  4. Mateja Pivčević – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća,
  5. Diana Marušić, odgojitelj predškolske djece – član.

Članovi pod red. br. 1., 2., i 3. imenovani su od Grada Omiša. Član pod 4. imenovana je kao predstavnica roditelja. Član pod 5. imenovana je iz reda stručnih radnika vrtića.

 

Uprava Dječjeg vrtića Omiš nalazi se u ulici Četvrt Vrilo 1.

Žiro račun Dječjeg vrtića Omiš je : HR 5324070001100579529
OIB Dječjeg vrtića Omiš je : 13066357076
Centralna kuhinja nalazi se u ulici Renka Šperca 3.

Pravni akti Dječjeg vrtića Omiš