Najčešća pitanja i odgovori

objavljeno: 09/01/2023
FAQ
Kada započinje pedagoška godina?

Pedagoška godina započinje 1.9. tekuće godine. Ako 1.9. pada na subotu ili nedjelju, vrtić će započeti s radom u ponedjeljak.

Kada se provode upisi djece?

Upisi se u pravilu provode u svibnju. Više informacija možete pronaći u rubrici upisi.

Koja je dokumetacija potrebna za upis djece?

U periodu prije upisa objavljuje se Oglas za upis djece u kojem je navedena sva potrebna dokumentacija za upis te postupak upisa.

Koliko vremena dijete može boraviti u vrtiću?

Dijete u vrtiću može boraviti najviše 10 sati, odnosno onoliko koliko iznosi trajanje programa u koje je upisano.

Kakva je organizacija rada tijekom ljeta i blagdana?

Tijekom ljeta i perioda kada se očekuje manji broj djece u skupinama, vrtić organizira dežurstvo na način da je otvoren manji broj objekata – dežurnih vrtića. Roditelji na vrijeme trebaju prijaviti korištenje dežurnog vrtića kod svog odgojitelja.

Da li se djeca s posebnim potrebama mogu upisati u vrtić?

Dječji vrtić Omiš upisuje djecu s posebnim potrebama u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju te Pravilnikom o upisu djece.

Koja je cijena vrtića?

Cijena vrtića ovisi o programu koje dijete upisuje.

PROGRAM CIJENA (€)
3 satni 26,54
6 satni 47,78
8 satni 63,71
10 satni 79,63
10 satni jaslični 95,56
Koji programi postoje?

U Dječjem vrtiću Omiš organizirani su 3 satni, 6 satni, 8 satni, 8 satni smjenski te 10 satni programi. Više informacija o programima možete pronaći u rubrici naši vrtići.

Koje je radno vrijeme vrtića?

Radno vrijeme vrtića ovisi o programu. Više informacija o programima možete pronaći u rubrici naši vrtići.