DV Visibaba - slika vrtića

DV Visibaba

započeo s radom 1973. godine.

organiziran je jedan jutarnji 8-satni program i jedan 6-satni program u poslijepodnevnoj smjeni.

Radno vrijeme jutarnjeg programa je od 6:00 do 14:00, a poslijepodnevnog od 13:30 do 19:30.

Programi

ProgramRadno vrijeme
8 satni program 6:00-14:00
6 satni program 13:30 - 19:30

Kontakt podaci

Cetinska cesta 4, Omiš
099 359 4505