DV Visibaba - slika vrtića

DV Visibaba

započeo s radom 1973. godine.

organiziran je jedan 10-satni program i jedan 3-satni program u poslijepodnevnoj smjeni.

Programi

ProgramRadno vrijeme
10 satni program 6:30-16:30
3 satni program 16:30 - 19:30

Kontakt podaci

Cetinska cesta 4, Omiš
099 359 4505