DV Pčelica - slika vrtića

DV Pčelica

započeo s radom 1968. godine.

organiziran je jedan 8-satni program u jutarnjoj smjeni, dva 8-satna programa u smjenama / turnus A i turnus B / i jedan 6-satni programa u poslijepodnevnoj smjeni.

Programi

ProgramCijenaRadno vrijeme
8 satni jutarnji program 70 6:00-14:00
8 satni turnus A / smjenski program 50 06:00-14:00 i 12:00-20:00
8 satni turnus B / smjenski program 12:00-20:00 i 6:00-14:00
6 satni poslijepodnevni program 13:30-19:30

Galerija slika

Kontakt podaci

Joke Kneževića 12, Omiš
099 359 4503