DV Pčelica - slika vrtića

DV Pčelica

započeo s radom 1968. godine.

organiziran je jedan 8-satni program u jutarnjoj smjeni, dva 8-satna programa u smjenama / turnus A i turnus B / i jedan 6-satni programa u poslijepodnevnoj smjeni.

Radno vrijeme jutarnjeg programa je od 6:00 do 14:00, a poslijepodnevnog od 13:30 do 19:30.

Smjenski programi naizmjence rade jedan tjedan od 6:00 do 14:00, a drugi tjedan od 12:00 do 20:00.

Programi

ProgramRadno vrijeme
8 satni jutarnji program 6:00-14:00
8 satni turnus A / smjenski program 06:00-14:00 i 12:00-20:00
8 satni turnus B / smjenski program 12:00-20:00 i 6:00-14:00
6 satni poslijepodnevni program 13:30-19:30

Galerija slika

Kontakt podaci

Joke Kneževića 12, Omiš
099 359 4503