DV Mali gusar - slika vrtića

DV Mali gusar

započeo s radom 1.10.2020. godine.

organiziran je jedan 10-satni program – jaslice i jedan 10-satni program.

Radno vrijeme vrtića je od 6:30 do 16:30.

Programi

ProgramRadno vrijeme
10 satni program - jaslice 6:30 - 16:30
10 satni program - vrtić 6:30 - 16:30

Kontakt podaci

Četvrt ribnjak 11 - Omiš
098 402 094 | 021 725 081