DV Galeb - slika vrtića

DV Galeb

započeo s radom 2000. godine.

organiziran je jedan 10-satni program – jaslice i jedan 10-satni program vrtića.

Radno vrijeme vrtića je od 6:30 do 16:30.

 

Programi

ProgramRadno vrijeme
10 satni program - jaslice 6:30-16:30
10 satni program - vrtić 6:30-16:30

Kontakt podaci

Put mostine bb – Omiš
099 359 4502