Ples pisanja

objavljeno: 06/09/2011

Razvijanje vještina pisanja metodom  „Plesa pisanja“

Ples pisanja je metoda pisanja namijenjena djeci predškolske dobi od 3. godine na dalje, a zasniva se na vezi djetetovih emocija i prirodnih pokreta. Autorica ove metode je Raginhild A. Oussoren, čijim smo se priručnikom s programom predvježbi  koristili u radu s djecom.
Plesom se djeca potiču da osjete kakvo je npr. slovo  „O“- da ga dožive prije nego ga počnu pisati. Najprije se savladavaju pokreti u osobnom prostoru, a zatim se prelazi na pisanje po ploči, papiru ili nekoj drugoj podlozi za pisanje.
Pokreti se najčešće izvode uz glasove, zvukove, stihove, glazbu. Oni su neodvojiv dio plesa pisanja, jer omogućuju da se osnovni pokreti automatiziraju te kroz igru pohrane u centre u mozgu. Važno je naglasiti da pokreti koje izvodi dijete ne moraju biti „savršeni“. Dijete izvodi pokrete onako kako može s obzirom na svoje osobno iskustvo i motoričku spretnost.

Ples pisanja  za najmlađe sadržava 18 tema koje su podijeljene u dvije verzije. Prvu, jednostavniju verziju čini 9 tema pod zajedničkim nazivom „Kuća“. Drugu, malo složeniju verzija čini 9 tema pod zajedničkim nazivom „Lunapark“.

Djeca se u program uvode prikladnom pričom ili stihovima pjesme, uz glazbu. U priručniku su svi glazbeni predlošci prevedeni na hrvatski jezik, dok su kompozicije na pratećem CD u na engleskom jeziku. Postoji i samo instrumentalna verzija svake pjesmice.
Svaku temu prati i prijedlog ideja za rad sa senzornim materijalima koji ovo iskustvo upotpunjavaju. To su tzv. igre na temu.
Iz bogatstva senzornih aktivnosti djeci se posebno sviđalo izvođenje pokreta pisanja na pjeni za brijanje, pijesku i vodi. Pokreti se mogu izvoditi stojeći, hodajući, sjedeći ili ležeći. Najvažnije je da su inicirani slušanjem, gledanjem, imitiranjem i ponavljanjem. Djeca se, naravno, uključuju prema osobnoj želji i potrebi, a iz našeg iskustva, vidljivo je da djeca vole aktivnosti uz pokret i glazbu, pa su se nakon vrlo kratkog vremena  uključivali u aktivnosti u sve većem broju na svoj osobni način.
Nakon savladavanja pokreta u osobnom prostoru prelazi se na pokrete na podlozi za pisanje. Riječ kojom se sveobuhvatno podrazumijeva rad na podlozi za pisanje, naziva se u ovom programu „škrabanje“. Škrabanje obuhvaća: vijuganje, šaranje, kruženje, eksperimentiranje na podlozi za pisanje. Podloge za pisanje su različite: od zidne ploče, manjih stolnih ploča, posebnog stolića za pisanje, do najrazličitijih papirnatih podloga u raznim veličinama.
Slijedeću osnovu plesa pisanja čini tzv. učvršćivanje, tj. ponavljanje osnovnih pokreta. Osnovni pokret je važno ponoviti nekoliko puta, (na papiru to radimo svaki put drugom bojom jednom preko druge) kako bi došlo do razvoja na širem području.

Opis metode Plesa pisanja u 10 koraka:

 1. Unaprijed pripremite senzorne materijale za škrabanje
 2. Glasno pročitajte priču
 3. Omogućite djeci da ispričaju vlastite priče
 4. Demonstrirajte pokrete
 5. Tražite da ih djeca oponašaju
 6. Pjevajte uz CD
 7. Izvodite radnje uz glazbu i tekst
 8. Nastavite uz pratnju instrumentalne glazbe
 9. Škrabajte i radite senzornim materijalima
 10. Ponavljajte škrabanje.
 11. Mi bismo dodali:Uživajte!