Pedagoški CAP Program

objavljeno: 06/09/2011

CAP dolazi od prvih slova engleskih riječi Child Assault Prevention, koje u prijevodu znače PREVENCIJA NAPADA NA DJECU.
Ovaj program nastao je u SAD – u 1978. godine u nastojanju da se poduči djecu vještinama djelotvornog rješavanja problema, načinima na koje se konflikti mogu rješavati bez fizičkog obračuna, gubitka prava ili samopoštovanja.  Bazira se na filozofiji ojačavanja i osposobljavanja tj. vjerovanju da djeca imaju pravo na informacije, vještine i strategije kojima mogu steći kontrolu nad svojim životima. Cilj mu je upoznati djecu s potencijalno opasnim situacijama u kojima bi mogla biti izložena emocionalnom, fizičkom ili seksualnom zlostavljanju te ih poduči strategijama samoobrane.

 

Program je cjelovit i zasniva se na modelu jačanja zajednice te se s toga provodi u tri dijela:

 1. Predavanje za djelatnike vrtića (obuhvaća sve zaposlenike, a ne samo odgojitelje )
 2. Predavanje za roditelje (uključuju se roditelji djece u godini pred polazak u osnovnu školu)
 3. Dječje radionice (provode se tri dana za redom u trajanju od 45 min).

 

Ciljevi predavanja za roditelje i zaposlenike vrtića:

 1. Educirati odrasle o problemu zlostavljanja djece i važnosti osnaživanja djece kako bi bila manje ranjiva i podložna nasilju
 2. Razviti učinkoviti sustav pružanja pomoći  i potpore djeci
 3. Informirati  i poučiti odrasle o vještinama pružanja pomoći djeci
 4. Promicati ulogu roditelja i odgojitelja u prevenciji zlostavljanja djece
 5. Upoznati odrasle sa zakonskim obvezama kod prijavljivanja zlostavljanja.

 

Ciljevi radionica za djecu:

 1. Pružiti djeci kvalitetne informacije
 2. Poučiti ih učinkovitim prevencijskim strategijama
 3. Osnažiti ih kako bi bila što manje ranjiva na zlostavljanje.

 

Sadržaj radionica za djecu je razvojno primjeren jer se kroz igrokaze i posebno strukturiran razgovor poučava djecu pitanjima osobne sigurnosti. Igrokazi predstavljaju tri najčešća iskustva napada s kojima se djeca susreću:

 • dijete protiv djeteta
 • odrasli neznanac protiv djeteta
 • poznata odrasla osoba protiv djeteta.

Igrokazi se koriste za stvaranje situacije u kojoj djeca kroz razgovor dolaze do uspješnih prevencijskih strategija. Na kraju treće radionice prikazuje se igrokaz o povjeravanju odrasloj osobi od povjerenja, što djeci daje jasnu poruku da odrasle osobe brinu o njima i spremne su im pružiti podršku.

Evaluacija aktivnosti
S primjenom CAP programa u našem vrtiću započeli smo u travnju 2011.

 

Do sada smo održali tri predavanja za zaposlenike, a prosječne ocjene predavanja  bile su slijedeće:

 • Novost teme: 3,25
 • Zanimljivost sadržaja: 4,93
 • Primjenjivost sadržaja: 4,21
 • Pripremljenost voditelja: 4,88
 • Opća ocjena predavanja: 4,85

Zaposlenici su program procijenili kao kvalitetan i poučan, te ga je potrebno provesti u svim odgojnim skupinama. Osim toga, smatraju da u našoj ustanovi postoji visoka razina svijesti o važnosti ovog problema i otvorenost za primjenu sadržaja programa.

 

Predavanje za roditelje za sad je održano u tri odgojne skupine, a prosječne ocjene su slijedeće:

 • Novost teme: 4,13
 • Zanimljivost sadržaja: 4,61
 • Primjenjivost sadržaja: 4,48
 • Pripremljenost voditelja: 4,96
 • Opća ocjena predavanja: 4,91

Većina roditelja je s odobravanjem prihvatila sadržaje predavanja, dok je manji broj njih pokazao sumnju prema primjenjivosti sadržaja, kao i zabrinutost na moguće reakcije djece. Nakon odrađenih radionica i razgovora s djecom kod kuće, reakcije su bile pozitivne.

 

Odgojitelji u čijim skupinama je proveden program  radionica za djecu ocijenili su radionice slijedećim prosječnim ocjenama na skali procjene od 1 – 4.

 • Opći dojam o radionici: 4,0
 • Primjerenost sadržaja dobi djece: 4,0
 • Jasnoća prezentacije sadržaja djeci: 4,0
 • Stupanj ugode djece pri prezentaciji sadržaja: 3,7
 • Korisnost informacija za djecu: 4,0

 

Reakcije djece tijekom radionica pokazivale su nam da razumiju svaku odigranu situaciju, aktivno su sudjelovala u razgovoru, a najviše im se svidjelo kad su sami preuzimali pojedine uloge i zajedno s CAP pomagačima glumili i proigravali pojedine situacije.
U individualnim razgovorima koje su CAP pomagačice obavile sa svom djecom nakon radionica, nije otkriveno zlostavljanje, napad ili pokušaj napada na dijete. Djeca su se najčešće prepoznavala u prvom igrokazu (sukob s vršnjacima), ali se za  iznesene primjere ne može reći da je potrebna intervencija CAP tima. Uglavnom se radilo o potrebi osnaživanja djece da se zauzmu za sebe, putem aktivnosti u odgojnoj skupini s odgojiteljima.

Vrlo je važno napomenuti da ostvarivanje Predškolskog CAP programa u vrtiću traži visoki stupanj organiziranosti članova CAP tima. Uz svoje svakidašnje obveze potrebno je realizirati planirani CAP program (u svaku odgojnu skupinu ulazimo 4 puta), stoga je dobro imati više od jednog tima.

Djeca imaju pravo odrastati sigurna, slobodna i zaštićena od svih oblika zlostavljanja. Zato je na nama odraslima da im to omogućimo. Prva stepenica na tom putu je otvoren razgovor. Predškolski CAP program je zasigurno stepenica više.