Rješenje o upisu u dječje vrtiće i jaslice DV Omiš za 2022-23 godinu

objavljeno: 13/06/2022

Dječji vrtić Omiš objavljuje Rješenje o upisu u dječje vrtiće i jaslice DV Omiš za 2022-23 godinu.

Svoju šifru zahtjeva roditelji mogu vidjeti kada putem sustava e-upisi uđu u detalje zahtjeva koji su podnijeli za svoje dijete (šifra se nalazi u na vrhu zahtjeva).

 

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od 15 dana, računajući od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ, ČETVRT VRILO 1 – 21310 OMIŠ.