Plaćanje usluga vrtića za svibanj i lipanj

objavljeno: 12/06/2020

Dragi roditelji,

Upravno vijeće na sjednici održanoj 5. lipnja dalo je pojašnjenje vezano za plaćanje usluga smještaja u DV Omiš
– djeca koja su u svibnju pohađala DV Omiš plaćaju 50% iznosa naknade
– djeca koja u svibnju nisu pohađala DV Omiš ne plaćaju naknadu za svibanj

Od lipnja se usluge vrtića plaćaju redovno.

     Uprava Vrtića