Provedba CAP programa prevencije zlostavljanja djece u ped. god. 2015/16

objavljeno: 14/03/2016

Još jedna uspješna godina u provedbi CAP programa u našem vrtiću. Oko 142 predškolaca sudjelovalo je na radionicama koristeći svoju radoznalost, znanje, logičko razmišljanje i zaključivanje. Oduševljavali su nas svojim originalnim rješenjima u opasnim situacijama i voljom za učenjem kako si pomoći. Škola je novo i nepoznato okruženje gdje sami moraju prepoznati za njih opasnu situaciju i pronaći način kako se zaštititi na nenasilan način, a da pritom nikome ne oduzmu prava (pa bio to i sam “napadač”). Pomogli smo im u tome da osvijeste asertivnost u sebi, da stanu uz prijatelja kome treba pomoć, da tajne koje ih tište obavezno nekom kažu, da traže pomoć bez straha da je to tužakanje,… Da znaju da MOGU I TREBAJU stati u obranu svojih prava; da budu sigurni, jaki i slobodni.

A vi, roditelji prošlih, sadašnjih i budućih predškolaca, razgovarajte sa svojom djecom uvijek i o svemu, bez nelagode. Vjerujte im, dopustite im da budu jaki i samopouzdani jer oni to mogu. I uvijek budite u njihovoj blizini sa svojom ljubavi, strpljenjem i vjerom u njih. Živite s njima CAP kako mi to činimo u vrtiću.

                Vidimo se iduće godine!

                                                                                                            U ime CAP tima

                                                                                                            Ela Ćoso, voditeljica tima