Vijesti
Logopedska terapija Ispis

U DV Omiš od travnja 2006. g. otvoreno je radno mjesto defektologa - logopeda, koje je od 01. 01. 2008.g. uspostavljeno na puno radno vrijeme ( do tada na 10, odnosno 20 sati mjesečno ); budući da u zdravstvenom sustavu Grada Omiša trenutno ne postoji logoped, a pokazala se potreba za ovim stručnim kadrom, posebno u predškolskoj dobi kada se i sam govorno - jezični razvoj intenzivno odvija.

Tijekom 2006. godine, u travnju, svibnju i lipnju, te u studenom i prosincu, provedeno je trijažno ispitivanje govornih sposobnosti predškolske djece uključene u DV Omiš.
Prema nalazima trijažnog ispitivanja, te razgovorima sa odgajateljima i roditeljima na popisu za logopedsku terapiju u mjesecu svibnju bilo je potrebno uključiti 31 dijete, a u mjesecu prosincu 54 djece.
Slijedom rezultata trijažnog ispitivanja govornih sposobnosti, a i prema znanstvenim statističkim pokazateljima, 20 - 25 % djece predškolske dobi ima određena odstupanja u ranom govornom razvoju.

Početkom pedagoške godine 2010./2011. trijažirano je 61,34 % djece, u odnosu na ukupan broj djece u vrtićnim skupinama u ustanovi (357) i svih 18-ero djece u jasličnoj skupini. Od ukupnog broja trijažirane djece kod 32,88 % dijagnosticirana je neka od govorno - jezičnih poteškoća, što na ukupan broj djece u vrtiću iznosi 20,17 % a od tog broja njih 55,56 % je u terapijskoj skupini.
Osim djece s poremećajem izgovora, kao najučestalijim poremećajem govorne komunikacije, znatno je povećan broj djece s jezičnim teškoćama ( usporen razvoj govora, posebne jezične teškoće, disfazija ), selektivnim mutizmom ( djete ne govori u određenim situacijama ) i poremećajima fluentnosti ( mucanje ), te dodatnim teškoćama koje dodatno otežavaju terapijski rad, a spadaju u domenu psihologa ( kognitivna, socijalna i emocionalna nezrelost, psihoze, poteškoće u usmjeravanju i zadržavanju pažnje ). 

Smatra se da dijete već u trećoj godini života ima uglavnom razvijenu osnovu materinjeg jezika (govorno verbalno izražavanje, razumijevanje govora, gramatičke strukture, riječi i rečenice), te koristi govor kao oblik komuniciranja s okolinom.  
Stoga je važno da se kod predškolske djece kronološke dobi od 3 –7 godina, što prije dijagnosticira govorna poteškoća, te primjeni neki od preventivnih oblika rane intervencije ili što ranije započne provoditi logopedska terapija ako je to potrebno.

Ponekad se radi samo o prolaznim razvojnim govornim poteškoćama, pa je korisno da se roditelji savjetuju sa stručnim suradnikom defektologom logopedom o govoru svog djeteta.

Najučestalija poteškoća u predškolskoj dobi je poremećaj izgovora glasova - dislalija.
Djeca u dobi između 3 i 3 i pol godine trebala bi ispravno izgovarati glasove p, b, t, d, k, g, m, n, j, f, v, h, l, a, e, i, o, u; do 4 i pol godine glasove s, z, c, nj, lj, r, dok se š, ž, č, ć, dž, đ mogu tolerirati najdulje do 5 i pol godina.

Defektolog logoped provodi:

- trijažu
- dijagnostiku
- savjetovanje za roditelje
- suradnju s odgajateljima i ostalim stručnim suradnicima u ustanovi i izvan nje
- individualnu logopedsku terapiju
- grupnu logopedsku terapiju
- pripreme za školu

Radno vrijeme defektologa logopeda:

ponedjeljak od 12,00 -19,00 sati
utorak od 10,00-17,00 sati
srijeda, četvrtak, petak od 08,00 -15,00 sati

Blanka Tomasović Todorović
prof. defektolog logoped
Ažurirano Srijeda, 29 Listopad 2014 07:45
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 10