Kutak za roditelje

Kontakt

Ravnatelj

Ravnatelj

Četvrt Vrilo 1, Omiš

098/306-521

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Tajništvo - uplate roditelja

Četvrt Vrilo 1, Omiš

021/635-012

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Računovodstvo

Četvrt Vrilo 1, Omiš

021/648-634

Stručna služba

Četvrt Vrilo 1, Omiš

021/745-677

djecji.vrtic.omis2@st.t-com.hr

Vijesti
Izložba odgojnih projekata DV Omiš Ispis
Utorak, 20 Lipanj 2017 08:56
Izložba odgojnih projekata Dječjeg vrtića "Omiš" postavljena je u Ilirskom sjemeništu od 19. do 21. lipnja 2017. godine.

Izložba je otvorena od ponedjeljka do srijede u razdoblju od 9,00 - 11,00 sati i od 17,30 do 19,30 sati.

Veselimo se Vašem posjetu!
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO Ispis
Petak, 28 Travanj 2017 12:56

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Klasa: 601-02/17-03/74
Urbroj: 2155/1-07-04-17-1
Omiš, 28. travnja 2017. godine


Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “Narodne novine”, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš , raspisuje

 


N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto


1. POMOĆNICE

 - 1 izvršitelja-icu na određeno vrijeme s punim    
   radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja

U  V  J  E  T  I:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. /.
                 

Osim navedenog, kandidat mora ispunjavati i slijedeće uvjete:
- da ima završenu srednju školu za kuhara,
- da ima radnog iskustva u struci te
- da je vozač „B“ kategorije.          

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš. 
Uz ostale dokumente dostaviti i ovjerenu presliku Domovnice.
Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ i oglasnim pločama dječjih vrtića koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kontakt telefon/telefaks: 021/862-603.
             

Predsjednica Upravnog    vijeća:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Marija Perić,v.r.
 

 
Pravilnik o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja Ispis
Petak, 28 Travanj 2017 11:21
Objavljuje se novi Pravilnik o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja.


TEKST PRAVILNIKA
 
Pravilnik o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja Ispis
Petak, 28 Travanj 2017 11:21
Objavljuje se novi Pravilnik o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja.


TEKST PRAVILNIKA
 
Izmjene i dopune Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Ispis
Utorak, 11 Travanj 2017 09:58
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica 2011 g.
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica 2004 g.
Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica 2013 g.
Sudeljelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica - mišljenje
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica - Odluka


Arhiva
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica od 01. Rujna 2003.godine / pročišćeni tekst /
 
Dječji vrtić Omiš obilježava 100 godina postojanja Ispis
Srijeda, 15 Ožujak 2017 07:58
Povodom 100 godina postojanja predškolske djelatnosti na području Grada Omiša Dječji vrtić Omiš postavlja izložbu fotografija i dokumenata od 1917. do 2017. godine.

Izložbu možete vidjeti dana 19. ožujka 2017. (nedjelja) od 9:00 do 20:00 sati i 20. i 21. ožujka (ponedjeljak i utorak) od 16:00 do 20:00 sati u maloj dvorani "Mirabela" hotela Plaža.

Radujemo se vašem dolasku!

Radnici/ce DV Omiš

PLAKAT
 
Natječaj za radno mjesto Ispis
Utorak, 28 Veljača 2017 08:24
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Klasa: 601-02/17-03/28

Urbroj: 2155/1-07-04-17-1

Omiš, 23. veljače 2017. godine

 

Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 

  N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

 

  1. ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim

                                                        vremenom do povratka radnice s bolovanja 

 

      2. ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 4

                                          sata dnevno do 31. svibnja 2017. godine                                    

 

 U  V  J  E  T  I:

  Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.                           

             Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

             Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

             Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                      

             Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

             O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                                            

                                                                                                          Marija Perić,v.r.

 
Natječaj za radno mjesto Ispis
Četvrtak, 02 Veljača 2017 12:02

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Klasa: 601-02/17-03/13

Urbroj: 2155/1-07-04-17-1

Omiš, 01. veljače 2017. godine

 

Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 

  N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

 1.      ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim

                                                        vremenom do povratka radnice s bolovanja / komplikacija u       

                                                        trudnoći odnosno rodiljnog dopusta  odnosno roditeljskog dopusta /

 2.      ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 4

                                          sata dnevno do 30. lipnja 2017. godine                                    

 

 U  V  J  E  T  I:

 Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.                           

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                       

Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:

 

                                                                                                         Marija Perić,v.r.

 
Financijski izvještaji za 2016. godinu Ispis
Četvrtak, 02 Veljača 2017 10:26
Proračun 2016 (.xls)


 
Natječaj za radna mjesta Ispis
Petak, 02 Prosinac 2016 08:37
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Klasa: 601-02/16-03/324

Urbroj: 2155/1-07-04-16-1

Omiš, 30. studenoga 2016. godine

  Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 
N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

 
    ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim

                                                        vremenom do povratka radnice s bolovanja / komplikacija u       

                                                        trudnoći odnosno rodiljnog dopusta  odnosno roditeljskog dopusta /

 
    ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do      

                                               30. lipnja 2017. godine                                    

 
    ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom –

                                         4 sata dnevno do 31. kolovoza 2017. godine                                                       

 

U  V  J  E  T  I:

 Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.                           

             Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

             Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

             Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                       

             Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

             O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:

 
                                                                                                         Marija Perić,v.r.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 13