Upisi u Dječji vrtić Omiš Ispis
Ažurirano Utorak, 22 Rujan 2020 15:32
Dječji vrtić Omiš objavljuje Konačno rješenje o upisu djece u dječji vrtić i jaslice "Mali Gusar" Dječjeg vrtića Omiš za pedagošku 2020/2021. godinuO datumu početka rada dječjeg vrtića "Mali gusar" roditelji će biti naknadno obaviješteni. 

Djeca koja su do sada pohađala neki od programa DV Omiš u popisu su navedena pod šifrom roditelja vidljivom iz poziva na broj na uplatnici za vrtić (prva 3 ili 4 broja poziva na broj; npr. ako je poziv na broj 1234-56 šifra roditelja je 123, a ako je poziv na broj 12345-678 šifra roditelja je 1234).

Djeci koja su se ove godine prvi put prijavila na upis dodijeljena je šifra prilikom prijave na upis.

Oglas za upis djece u Program predškole za 2020./2021. godinu

Zahtjev za upis djeteta - za ispis (print)
Zahtjev za upis djeteta - za ispunjavanje na računalu


Pravilnik o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice te pravima i obvezama roditelja (2017)
Odluka Upravnog vijeća o postupku i uvjetima premještaja djece upisane u Dječji vrtić Omiš (2020)