Rezultati upisa djece za 2020./2021. godinu Ispis
Srijeda, 01 Srpanj 2020 10:33
Objavljeno je Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Omiš za pedagošku 2020. / 2021. godinu.

Djeca koja su do sada pohađala neki od programa DV Omiš u popisu su navedena pod šifrom roditelja vidljivom iz poziva na broj na uplatnici za vrtić (prva 3 ili 4 broja poziva na broj; npr. ako je poziv na broj 1234-56 šifra roditelja je 123, a ako je poziv na broj 12345-678 šifra roditelja je 1234), a djeci koja su se ove godine prvi put prijavila na upis dodijeljena je šifra prilikom prijave na upis.